“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Wij beschikken over gemotiveerde jongeren die om bepaalde redenen minder geluk hebben op de  arbeidsmarkt.    Dit betreft zowel hoger als lager opgeleiden. Soms betreft het uitkeringsgerechtigden. Voor beide geldt dat zij hebben bewezen zich voor de volle 100% te willen inzetten. Wij bij HireUp begeleiden en coachen jongeren naar een nieuwe functie, maar ook als ze werkzaam zijn binnen een organisatie behouden wij het contact om ervoor te zorgen dat beide partijen vinden waar ze naar op zoek zijn. Het voordeel voor een werkgever is dat deze Maatschappelijk verantwoord onderneemt (MVO) en mogelijk ook voldoet aan de Social Return on Invesment (SROI) eisen die de overheid heeft gesteld. Social Return On Investment (SROI) is een meetmethodiek om (toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economische èn sociale zin meetbaar en zichtbaar te maken.

Coaching

HireUp begeleidt jongeren in samenwerking met CoachEmUp. In sommige gevallen zijn dit jongeren die vallen onder de participatiewet (zoals eerdergenoemd uitkeringsgerechtigden). De participatiewet stelt datmen uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig’. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Alle mensen doen dan volwaardig mee aan de arbeidssamenleving. Dit doen wij voor gemeenten die jongeren graag zien terugkeren naar de arbeidsmarkt, maar ook met jongeren die zich direct bij ons aanmelden. Door de jongeren te laten participeren in de maatschappelijke context, zowel privé als in de werkomgeving, wordt er op een positieve wijze bijgedragen aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid.

Meer weten over de coaching trajecten ga naar www.coachemup.nl

Diversiteit  &  Etnomarketing

Hoe divers is het binnen uw organisatie? Dit is een actuele vraag die niet elke organisatie even gemakkelijk kan beantwoorden. Wij bij HireUp weten hoe het diversiteitsbeleid op gang gezet kan worden. De samenstelling van Nederland verandert snel en vraagt om een organisatie met divers personeel die even snel in staat is om in te spelen op de veranderende behoeften. Wij zetten daarom graag een verbeterd diversiteitsbeleid op voor uw organisatie, zodat u altijd op de hoogte blijft van de kansen op de arbeidsmarkt. Dit zodat uw organisatie een afspiegeling wordt van de samenleving en daarmee aantrekkelijk voor een bredere doelgroep.

Wil uw bedrijf zich richten op het Nederland van vandaag met al haar diverse etniciteiten? HireUp kan u helpen hierbij. Met het in huis halen van jongeren van HireUp haalt u naast personeel ook ambassadeurs binnen. HireUp werkt alleen met gemotiveerde jongeren die tevens ambassadeurs willen zijn. Ons personeelsbestand van ruim 3000 unieke personen met diverse achtergronden bevestigt dit gegeven.

Startende ondernemers

Wij begeleiden en ondersteunen startende ondernemers met het opzetten van hun bedrijf en het realiseren van hun droom. Dit doen wij met de kennis die wij in huis hebben. Wij hebben personeel die op uur basis de starters kunnen bijstaan, helpen aan een eerste opdracht binnen halen en op weg helpen met de marketing. Het bovenstaande doen wij met regelmaat ook in opdracht van gemeenten.”